Který z následujících triků bychom mohli použít pro scénu, ve které herec šplhá po strmé skále tak, aby mu nehrozilo nebezpečí?

Ano! Ne!

Nakloněná rovina

Zdálo by se, že filmové triky vyžadují pro své provedení nejen mnoho zkušeností, ale také speciální techniku a v mnoha případech tomu opravdu tak je. Existují však i triky, ke kterým nám postačí jen kamera a trocha trpělivosti.

Prvním takovým trikem je tzv. stop trik. Ten byl poprvé použit Georgesem Mélièsem ve snímku „The execution of Mary, Queen of scots“. Během natáčení pozastavil kameru a herce, který měl být ve filmu popraven, vyměnil za figurínu, které byla po opětovném spuštění kamery, setnuta hlava. Aby divák nic nepoznal, nesměli se herci při této výměně pohnout.

Dalším trikem, který je možné využít, je tzv. perspektivní trik. Jak už název napovídá, je tento trik založen na práci s perspektivou, díky které vypadají vzdálenější objekty, mnohem menší než ty blízké. Při správném umístění tak můžeme například objekty či herce na scéně vůči jiným zvětšit, nebo naopak zmenšit.

Velmi jednoduchým a v praxi užívaným trikem, je i tzv. nakloněná rovina. Ta spočívá v naklonění kamery tak, aby vznikl dojem, že se herec pohybuje po rovině, která je nakloněná, například, že leze po stěně. U filmu se však často používá také skutečná nakloněná rovina, která společně s nakloněním kamery celý dojem umocní. Při tomto triku je velmi důležité zajistit, aby herce neprozradila jiná poloha okolních předmětů, nebo vlasy a oblečení, na které působí gravitace.