I když se v dnešní době klade důraz zejména na budoucnost a vývoj směrem vpřed, abychom toho mohli dosáhnout, je dobré znát i historii. Díky geologii můžeme objevovat a studovat dávný vývoj naší planety a porovnávat jej s ostatními objevenými vesmírnými objekty.

Geologie nám umožňuje studovat složitý a neustále se vyvíjecí systém prostředí, který jako jediný nám známý vytváří vhodné podmínky pro život. Není to jen věda zabývající se kamením, jak by se mohlo zdát, ale právě díky geologii můžeme pozorovat pochody uvnitř naší planety i na jejím povrchu. Geologie nám poskytuje poznatky o životu nebezpečných místech na Zemi a místech jejich potenciálního vzniku, například místa s hrozící sopečnou aktivitou, zemětřesením či záplavami nebo jinými riziky. Dále nám dává nahlédnout do složení Země, abychom její přírodní bohatství mohli dále využívat například v průmyslu. S využitím geologických poznatků také můžeme určit, kde stavět budovy, silnice či jiné prvky dopravy.

Možná jste již slyšeli o některých objevech, které byly uskutečněny právě díky tomuto oboru. Vědci přišli na to, že třeba na Antarktidě se pravděpodobně před 90 miliony lety nacházely tropické deštné lesy a bažiny. Jiný objev nám říká, co se dělo například v Grónsku. Zde v minulosti spadl obrovský meteorit a vyhloubil kráter o průměru několika desítek kilometrů. A takových objevů je celá řada!