Komiks Kyborg lepší zrak je koncipován do čtyř částí. Každá část odkazuje k jednomu z rozšiřujících edukačních videí. Tato videa vysvětlují zmíněná témata, která jsou v komiksu popsaná. Během programu je možné videa pustit a tím pomoci žákům odpovědět na položené otázky. Cílem je rozproudit diskuzi na dané téma. V kurzívě naleznete doplňkové otázky, které mohou rozšířit debatu s dětmi. Zároveň je možné program obohatit o projekt, kterým mohou děti rozvíjet koncept vylepšování Mars základny.