Který přístroj využívá magnetickou indukci?

Ano! Ne!

Elektromagnetická indukce

Elektřina a magnetismus jsou do značné míry spojeny a navzájem se ovlivňují. Video vám ukazuje, jak reaguje cívka, když do ní vložíte magnet. Jen pouhý pohyb magnetu způsobuje, že se indukuje v cívce proud. Nejzásadnější užití tohoto jevu je ve výrobě střídavého elektrického proudu, který bychom nalezli v našich zásuvkách.

Elektromagnetická indukce byla poprvé popsána vědcem Michaelem Faradayem v roce 1831. Zákon praví, že při působení střídavého magnetického pole na elektromagnetickou cívku se v ní indukuje střídavé napětí a pokud tato cívka tvoří uzavřený elektrický obvod, tak jím protéká střídavý proud.

 

Směr toku elektrického proudu závisí na orientaci magnetického pole, na orientaci pólů magnetu. O tomto jevu pojednává Lenzův zákon. Elektromagnetickou indukcí vyvolaný elektrický proud v uzavřeném obvodu vytváří magnetické pole, které má směr opačný, než to, jež jej vyvolalo. Elektrický proud vznikne díky působení magnetických sil na nabité částice v indukční cívce elektrického obvodu.