Co je to magnetická kapalina?

Ano! Ne!

Magnetická kapalina

Ferrofluid. Jedná se šedo-černou kapalinu reagující na magnetické pole. Díky ní si můžeme jednak ukázat, jak vypadá magnetické pole v prostoru, ale také se dá využít pro řadu technologických aplikací. Magnetická kapalina je tekutina, která obsahuje mikroskopické množství feromagnetických částeček. Ferrofluid navíc obsahuje povrchově aktivní látky, například tenzid surfaktant, rozpouštědla a oleje. Svou konzistencí připomíná rtuť, ale není toxický.

Když vložíte pod kapalinu dostatečně silný magnet, můžete pozorovat, jak v oblastech pólu magnetu kapalina vytvoří hroty, které kopírují trasy magnetických siločar. Je to jeden ze způsobů, jak si fakticky ukázat jinak neviditelné magnetické pole.

Využití této zajímavé látky je velmi praktické: Některé se používají jako mazivo u ložisek hřídelí a to zejména na místech, odkud by klasické mazivo vyteklo. Magnetická kapalina se dá na místě udržet pomocí elektromagnetu a může tak téct i do kopce. Jiné kapaliny se dají využít jako chladicí a mazací suspenze při strojním obrábění nebo v kmitacích cívkách reproduktorů.