Jak docílíme toho, aby se vlak na magnetickém polštáři (maglev) pohyboval třeba dopředu?

Ano! Ne!

Magnetická levitace

Všichni si jistě vybavíte všemožné stroje, lodě, auta a mnohé další, co se ve sci-fi filmech vznáší bez viditelných motorů, či vrtulí. Magnetická levitace je něco co – za současné úrovně techniky – se k tomuto aspoň přibližuje. Navíc je to skvělá demonstrace fyziky a vědeckého poznání. Jednoduše jde o vznášení předmětu ve vzduchu, při němž magnetická síla překonává gravitační sílu.

V 19. století jistý britský kněz a matematik jménem Samuel Earnshaw zkoumal a uvedl základní větu známou jako Earnshawovo pravidlo, které nám často znemožňuje magnetickou levitaci. Podstata této věty je, že skupina bodových nábojů nemůže být udržována ve stabilní rovnováze, pouze vzájemně působícími elektrostatickými silami. Toto pravidlo nám například říká, že položíme-li magnety se stejnými póly proti sobě, tak nebudou stabilně levitovat. Magnet, bychom mohli udržet ve stabilní poloze jedině přidanou mechanickou podporou, tím by nešlo už o levitaci, ale o pseudolevitaci a Earnshawovo pravidlo by bylo porušeno. Jeden z prvních lidí na zemi, který ukázal, že diamagnetické nebo supravodivé materiály by mohly podporovat stabilní levitaci, byl německý fyzik Werner Braunbeck.

Braunbeckovo rozšíření říká, že materiály s magnetickou permeabilitou μ větší než jedna (diamagnetické látky), umožňují stabilní levitaci. Jsou totiž z nehomogenního magnetického pole pouze vypuzovány, a nikoliv přitahovány. Tím tedy byla vyloučena možnost, že by se diamagnetické látky shodovaly s Earnshawovo pravidlem.

Magnetická levitace má dnes velmi významné využití. Příkladem může být aktuálně nejmodernější druh kolejné dopravy: maglev. Je to metoda pohonu, která využívá magnetickou levitaci k uvedení dopravních prostředků do pohybu za pomoci magnetické síly. Většina energie však není použitá pro levitaci samotnou, ale pro překonání odporu vzduchu. Tento typ pohonu se jeví jako velmi slibný způsob dopravy v blízké budoucnosti a to nejen na Zemi! Významným prvkem inovace tohoto pohonu je minimalizace tření, které jinak značně zpomaluje běžná kola.

Dalším příkladem jsou magnetická ložiska. Ta využívají magnetickou sílu pro zdvižení a podporu nákladu. Pomocí této metody se jednotlivé části pohybují bez fyzického kontaktu a tím pádem se omezuje tření na minimální hodnotu a nedochází tak k opotřebení materiálu. Magnetická levitace slouží také k dekorativním účelům nebo jako skvělá ukázka pro různé pokusy a demonstrace fyziky a vědy.