Jakou rychlostí proudí sluneční vítr?

Ano! Ne!

Magnetické pole země

Planeta Země je zatím jedinou planetou, na které jsme nalezli život. i kdybychom nalezli život na jiných plenetách u vzdálených hvězd, Země zůstane zcela výjimečná. Výjimečnost jí dodává i existence neobvykle silného elektromagnetického pole, které svým působením chrání Zemi před dopady nabitých částic a slunečního větru.

Magnetické pole nebo také magnetosféra tvoří ochranný štít Země. Magnetické pole Země vzniká v horké a tekuté vrstvě vnějšího jádra Země a má v blízkosti Země přibližně dipólový charakter. Protože roztavené železo, kterým je tvořeno jádro, je vodivé, indukuje se v něm při pohybech v slabém magnetickém poli elektrický proud, ten naopak zase způsobuje vznik silnějšího magnetického pole. Celý tento proces je obdobný tomu, jak vzniká elektrický proud v dynamu, a proto se celá teorie nazývá teorie hydromagnetického dynama.

Víte, proč střelka kompasu ukazuje vždy na sever? Protože ji přitahuje jižní magnetický pól. A jak funguje kompas na jižní polokouli? Pro jižní polokouli je střelka kompasu vyvážená jinak než pro severní polokouli. Pokud si tedy koupíte kompas nebo buzolu ve střední Evropě, v Austrálii vám nebude fungovat přesně. Existují však kompasy s takzvanou globální střelkou. Takové střelky fungují na celé zeměkouli bez omezení. Vizuálním důkazem existence ochranného štítu jsou polární záře.

Poloha magnetického pólu se stále mění. Zpočátku činila rychlost pohybu pólu asi 10 km za jeden rok, v poslední době se pohyb zrychlil přibližně na 40 km za rok. Za posledních 100 let se severní magnetický pól posunul asi o 1100 km.

Magnetické pole Země se nejen posouvá po povrchu planety, ale mění se také jeho intenzita. Za posledních 150 let zesláblo asi o 10 %. Vědci zjistili, že přibližně jednou za 500 000 let se mění polarita magnetických pólů – dochází k záměně severního a jižního pólu. Naposled se tomu tak stalo přibližně před milionem let. Naši potomci možná budou svědky této záměny a případných katastrof spojených se změnou polarity. Pokud v momentě záměny magnetických pólů dojde na Slunci k erupci, nezvládne magnetický štít Zemi ochránit a na celé planetě dojde k takzvanému blackoutu – výpadku elektřiny, včetně navigačních systémů na celé planetě.