Jak se projevují magnetické siločáry kolem tyčového magnetu?

Ano! Ne!

Stůl Střelek

Magnetické pole je krásnou ukázkou toho, jak znalost fyzikálních zákonů a pozorování světa kolem nás, může vést k toužené výhodě a pokroku! Již v 9. století začala Čína využívat znalost chování horniny magnetovec, která se přirozeně magneticky projevuje k tomu, aby zkonstruovala první kompas. Díky tomu pak ovládla okolní moře.

Magnetická střelka kompasu se natáčí k severu, respektive k severnímu magnetickému pólu Země. Rozdíl mezi zeměpisným severem a magnetickým severem se v průběhu času mění tak, jak se právě magnetický pól planety stále posouvá. Rozdíl mezi severem geografickým a magnetickým se nazývá magnetická deklinace.

Magnetické pole znázorňujeme pomocí magnetických indukčních čar, které tvoří soustavu uzavřených křivek. Vycházejí ze severního pólu, procházejí prostorem kolem magnetu a vcházejí u jižního pólu a uvnitř se uzavírají. Magnetické pole Země je dipólové, tedy siločáry připomínají magnetické pole tyčového magnetu. Střelky kompasů se pak orientují právě dle těchto siločar.

Mimochodem, magnetické pole se nachází kolem každé magnetické látky, nicméně je neviditelné. Pokud si jej chceme nějak ukázat, musíme použít třeba magnetické piliny stejně tak, jako ve videu. Případně můžeme použít mnoho střelek kompasů a ukázat si průběh magnetického pole a magnetických siločar právě díky jejich natočení.