Fyzikální zákony jsou univerzální. Řídí se jimi veškeré děje ve vesmíru a ovládají svět kolem nás. Fyzika se skládá z mnoha oborů, které se mezi sebou vzájemně prolínají. Kdyby ze světa zmizely všechny informace o fyzice a bylo nutné je znovu získat, dospěli bychom vždy ke stejným výsledkům.

Termodynamika je oborem fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek spojených s teplem a tepelnými jevy nebo výměnou tepla. Je úzce spojena s interakcemi, které probíhají mezi hmotou a energií. S tím souvisí i práce v konkrétním systému, ať se jedná o práci parního stroje, meteorologii nebo procesy odehrávající se v lidském těle. Díky tomu má termodynamika důležitou pozici v mnoha technických a vědeckých oborech.

Energie, zejména její výměna je pro termodynamiku klíčová. Vnitřní energie systému je energií všech molekul v daném systému. Ve všech systémech se energie neustále mění na práci a práce se přeměňuje na teplo. Teplo se ztrácí například třením, a proto žádné přístroje nemohou fungovat bez vnějšího zdroje energie.

V tomto bloku se budeme konkrétně zabývat termodynamickými ději souvisejícími s tepelnou výměnou ve vodě a mnoha různých materiálech. Dále se zaměříme například na procesy, díky kterým se mohou vznést do vzduchu horkovzdušné balóny nebo na jakém principu mohou fungovat solární elektrárny.