Víte, že již ve 2. století před naším letopočtem byly používány magnety? Byli to čínští starověcí námořníci, kteří zjistili, že kus minerálu magnetitu zavěšený na niti, se vždy otáčí severojižním směrem.  Tak jej používali na svých cestách jako primitivní kompas. Staří Řekové objevili podivuhodnou vlastnost jantaru, díky čemuž dnes známe statickou elektřinu.
Objevování vzájemného vztahu mezi elektřinou a magnetismem si počkalo až na práci fyziků v pozdějším období, konkrétněji do 18. až 19. století. V této době se přišlo na skutečnost, že elektrický proud tekoucí vodičem vytváří magnetické pole a také, že díky magnetickému poli může vznikat proud ve vodiči. Těmto elektromagnetickým jevům a dalšímu objevování základních poznatků pro správné fungování většiny dnešních elektrických zařízení se fyzikové houževnatě věnovali a dali vzniknout nejednomu zákonu či vztahu mezi elektřinou a magnety. Na tomto principu byly sestaveny například elektromagnety, elektromotory a generátory, mikrofony, transformátory, reproduktory a dokonce i elektrické zvonky či bzučáky.

Elektřina je jednou z nejdůležitějších sil ve vesmíru. Je možné, že i život sám vznikl s pomocí elektřiny. V dobách, kdy Země byla ještě mladá, bily z mračen blesky a způsobily chemickou reakci mezi plyny a zemskou atmosférou, možná se tak zasloužili o vznik stavebních prvků pro první organismy. Ale všichni živočichové využívají elektrických sil ve svém těle. Rostliny, když s pomocí listů zachycují sluneční světlo, v těle živočichů jsou elektrické signály vedeny prostřednictvím nervů od smyslových orgánů až k mozku a od mozku ke svalům.

Někdo považuje za elektřinu například to, že je to něco, co způsobuje v přírodě blesky při bouřce. Ví, že je to forma energie, díky níž, je poháněna v domácnosti rychlovarná konvice, pračka, vysavač, kávovar nebo třeba elektrický vlak. Každý si však také moc dobře uvědomuje, že bez elektřiny by se zřejmě dnes už jen stěží obešel. Závislost člověka na elektřině je viditelně zřejmá na rozsáhlé síti stožárů vysokého i nízkého napětí, nebo jsou to právě chvíle, kdy proběhne porucha při dodávce elektrického proudu a je třeba najít a zapálit svíčku.

Elektřina není jen o dodávání formy energie tam, kde je jí potřeba. Když srdce bije, dítě spí, sportovec běží nebo plave ryba, docela dobře vzniká elektřina, možná i spolehlivěji, než je tomu v elektrárnách.