Zkuste se projít po svém pokoji, posadit se a zamyslet se nad tím, kolik různých zařízení v něm potřebuje ke své funkci elektrickou energii. A zkuste si to samé v kuchyni a v koupelně. Tak kolik jste napočítali? Nemusíte mít ani všechny elektronické hračky, které jsou každý rok chrleny na trh. I když své potřeby omezíte na minimum, stále nebudete ve spotřebě elektrické energie na nule. Naše moderní společnost již totiž nedokáže bez této technologie fungovat. Během hlavně 20. století jsme se stali na elektrické energii naprosto závislí. Lze s tím něco dělat? Se spotřebou jako takovou příliš ne. Lze se však zamyslet nad tím, odkud všechna ta energie pochází. Svět postupně začíná zjišťovat, že život založený pouze na uhlí a ropě není udržitelný. Navíc se potřeba elektrické energie dostává i do dříve odlehlých oblastí, kde lze využívat pouze alternativní zdroje.

Zde přicházejí na scénu i ostatní zdroje elektrické energie. V různých částech světa se využívají různě. Záleží jak na smýšlení místních obyvatel a vlád, tak na geografické poloze samotného místa. Ne všechny alternativní metody lze využívat všude. Ke každé oblasti se musí přistupovat individuálně.

Tam kde se dá naplno využívat energie Slunce nelze využívat energii vln. Tam kde se lze spolehnout na sílu větru, nemůžeme se Sluncem příliš počítat. A tak dále.

 

Pojďme se společně zaměřit na vybrané zdroje elektrické energie a zjistit jaká pozitiva či negativa daný zdroj má a na co myslet, pokud bychom chtěli některý z nich využívat. V ne příliš vzdálené budoucnosti nás bude čekat velké rozhodnutí. Jaký zdroj energie a v jakém rozsahu je ten vhodný pro místo, kde žijeme?