Zamýšleli jste se někdy nad naším evropským společenstvím? A jak to že, ačkoliv má každý stát své specifikum, dokážeme být tak krásně pospolití? Je vůbec možné, abychom v takovém uskupení malých a velkých států vytvořili spravedlnost?

Tematický blok o Evropské unii nám přiblíží fungování společenství už od prvních myšlenek, až po současné výzvy. Pokusíme se proniknout do systému fungování EU, podíváme se na některé členské státy a jejich specifika. Naším cílem bude porozumět evropskému občanství v souvislostech České republiky a základním principům demokracie. Kromě jiného se podíváme na stereotypy, které bývají spojovány s jednotlivými členskými zeměmi.

Ale aby to nebylo jen o všeobecných principech, Evropská unie má mnoho výhod i pro Tebe! Díky tomu můžeš jet na dovolenou bez větších obtíží na hranicích, kupuješ zboží bez cla a také máš možnost studovat v zahraničí.  Pojď se tedy dozvědět něco víc o takové instituci, která ním zajišťuje takové výhody, a co více i mír.