EU si prošla od doby svého vzniku mnoha rozšířeními. Ve kterém roce přistoupila ČR?

Ano! Ne!

Ve kterém roce získala EU Nobelovu cenu za mír?

Ano! Ne!

Entropa

Ve videu jsme se dozvěděli, že Entropa byla vytvořena u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Princip rotujícího předsednictví funguje tak, že ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících.

Jak ale funguje celá struktura EU? Správu EU řídí čtyři hlavní orgány:

  1. Evropský parlament, který sídlí v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, zastupuje občany po celé EU. Rozhoduje o právních předpisech a schvaluje rozpočet EU.
  2. V Evropské Radě, sídlící v Bruselu, zasedají nejdůležitější představitelé jednotlivých zemí (u nás se jedná o premiéra). V této radě se vymezují priority a cíle EU.
  3. Rada Evropské unie je další důležitý správní orgán. V této radě však zasedají ministři jednotlivých vlád. Ministři se scházejí v různých složeních v závislosti na tématu, o němž se jedná. Rada EU přijímá rozhodnutí o evropských právních předpisech společně s Evropským parlamentem. Sídlí v Bruselu a Lucemburku.
  4. Evropská komise má zastoupení ve všech zemí EU, ale hlavní sídlo nalezneme v Bruselu a Lucemburku. Jedná se o hlavní výkonný orgán, který předkládá nové právní dokumenty. Zároveň kontroluje, zda všechny členské státy uplatňují předpisy, které EU vydala.

Kromě těchto hlavních orgánů náleží k EU další tři nezbytně nutné instituce.

  • Soudní dvůr Evropské unie, který sídlí v Lucemburku, dbá především na dodržování práv EU.
  • Evropská centrální banka udržuje stabilní ceny zboží a služeb. Zároveň udržuje kurzovou politiku v eurozóně. Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem.
  • Evropský účetní dvůr přispívá k zlepšování finančního řízení EU, kontroluje, zda jsou finance přidělené jednotlivých státům využívány podle platných pravidel.