Položili jste si někdy otázku, co je vlastně matematika? Pro někoho může být matematika vědou o počítání, pro někoho také o geometrii a pro jiného může být matematika především vědou o logice.

Matematika je však něčím víc. Je to jazyk, kterým popisujeme jevy a procesy, které nás obklopují a stejně jako jiné jazyky se i matematika vyvíjela po tisíce let.

První archeologické nálezy užívání matematiky sahají až do paleolitu, kdy naši předci na tzv. vrubovky zaznamenávaly první čísla a kreslili jeskynní malby, které byly počátkem geometrických představ. Matematika se dále rozvíjela s ohledem na problémy, které naši předci řešili. Ať už se jednalo o obchod, stavitelství, měření času, navigaci nebo astronomii. Matematika se stala klíčovým nástrojem téměř všech oborů lidské činnosti a aniž bychom si to uvědomovali, využíváme ji ve svém životě každý den.

Matematika má celou řadu disciplín, jejichž studiu bychom mohli věnovat celý život. My se však společně podíváme pouze na některé z nich.

geometrií zavítáme do starověkého Řecka a ukážeme si, jak se poznatky staré více než 2000 let využívají v moderní vědě a technice.  Podíváme se na to, jak funguje pravděpodobnost a jak s její pomocí můžeme odhadnout možnou budoucnost. A když už budeme mít pocit, že v matematice panuje naprostý řád a vše je předvídatelné, podíváme se na teorii chaosu.