Při vytváření obrazců hraje roli více faktorů. Co ale při jejich vytváření nehraje roli?

Ano! Ne!

Chladniho obrazce

Chladniho obrazce vznikají na desce, která se rozechvívá smyčcem nebo nárazem. Vlnění se šíří z místa vzniku různými směry, odráží se od okrajů a vzájemným střetáváním vln zde následně vzniká stojaté vlnění. Na desce vznikají různé obrazce podle frekvence vydaného tónu. Lidské ucho je schopné slyšet frekvence od 20Hz až po 20kHz. Konkrétní rozsah se však u každého člověka liší a zmenšuje se s postupujícím věkem.

Zvuk s frekvencí nižší než 20 Hz se nazývá infrazvuk. Lidské ucho takové frekvence není schopné slyšet, ale ke komunikaci je využívají například velryby, sloni nebo hroši. Větší frekvenci než je slyšitelnost lidského ucha, tedy více než 20kHz, má ultrazvuk. Tím se dorozumívají například delfíni, psi nebo netopýři.