Dopplerův jev má praktické využití v mnoha oblastech. Pro kterou z následujících činností toto tvrzení platí?

Ano! Ne!

Dopplerův jev

Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného signálu oproti vysílanému. Díky tomu můžeme například rozlišovat, zda se jiné galaxie přibližují té naší anebo se od ní naopak vzdalují. Pokud se k nám galaxie blíží, vlny, které pozorujeme, jsou natlačené více na sebe. Frekvence vln tedy bude větší, a proto nám bude připadat, že se galaxie nachází v modré části viditelného spektra. V případě, že se od nás galaxie vzdaluje, její frekvence bude menší, a proto nám bude připadat, že se nachází v červené části viditelného Spektra.

Díky Dopplerovu jevu je také možné objevovat planety mimo sluneční soustavu a to analyzováním pohybu a vlastností hvězd a planet. Ty se totiž vzájemně gravitačně ovlivňují a krouží kolem vzájemného centra, tedy bodu, který je centrální pro obě tělesa. Změny ve vlnové délce, které způsobuje ovlivňování obou těles, nám napomáhají hledat planety i mimo sluneční soustavu. A kdo ví, třeba jednou najdeme planetu velmi podobnou naší Zemi.