Mechanické vlnění se dělí na dva druhy. O jaké druhy vlnění se jedná?

Ano! Ne!

Obří pružina

Šíření kmitavého rozruchu prostředím se nazývá vlnění. Vlněním se přenáší jen energie. Jednotlivé částice kmitají, ale nepřemísťují se ve směru šíření vlnění. Pokud částice kmitají v hmotném prostředí, mluvíme o mechanickém vlnění. To se může šířit látkami ve všech skupenstvích. Existují dva druhy mechanického vlnění. Podélné a příčné vlnění.

Jestliže částice kmitají ve směru šíření vlnění, vzniká vlnění podélné. Příkladem takového vlnění je například síření zvuku ve vzduchu. Pokud je směr kmitání jednotlivých částic kolmý na směr šíření vlnění, pak tento druh vlnění označujeme jako příčné. Je charakteristické tím, že se prostředím šíří vrh a důl vlny. Na našem exponátu s názvem Obří pružina si tyto dva druhy mechanického vlnění můžeme ukázat v praxi.