Rychlost zvuku může ovlivnit teplota vzduchu nebo materiálu, kterým se šíří. Jaká je rychlost zvuku ve vzduchu při 15°C?

Ano! Ne!

Ozvěna

Každý z nás jistě někdy slyšel ozvěnu buďto v rozlehlých sálech nebo například ve skalách. Aby ozvěna mohla vzniknout, musí být překážka, od které se původní zvuk odrazil, vzdálená alespoň 17 metrů. Proč? Dostane–li se zvukové vlnění od zdroje k překážce a zpět za 0,1 sekundy nebo za dobu delší, vnímáme odražený zvuk jako samostatný zvukový vjem, tedy ozvěnu. Při rychlosti zvuku 340 m/s tedy musí být překážka vzdálena minimálně 17 metrů.

Pokud se ale zvukové vlny odráží od překážky zpět k nám, proč neslyšíme ozvěnu i v našich domácnostech? Odpověď je vcelku jednoduchá.  Naše byty či domy jsou vybaveny gauči, postelemi a dalším nábytkem, které zvukové vlny neodráží, ale pohlcují. Pro ozvěnu se tedy budete muset vydat do rozlehlých hal nebo třeba do hor.