Světlo pocházející přímo ze zdroje je nepolarizované. Při které z následujících situací získá částečný stupeň polarizace?

Ano! Ne!

Polarizované vlny

Polarizace je vlastností elektromagnetického vlnění. Na rozdíl od mechanického vlnění se skládá z dvou vektorových částí, elektrické složky a magnetického pole. Obě tyto složky jsou na sebe navzájem kolmé, ale mohou se otáčet okolo vektoru šíření. Každé světlo, které se odrazí od rovinného povrchu, je částečně polarizované. V běžném životě vnímáme polarizaci světla nejvíce při odrazu záření v různých prostředích.

Technologické využití polarizace je široké. Patří mezi ně například LCD monitory nebo radiové vysílače a přijímače. Někteří živočichové mají dokonce schopnost pozorovat polarizaci slunečního světla. To jim pomáhá zejména s navigací. Například včely využívají tuto schopnost pro orientaci při sdělování, kde se nachází potrava.