Co je podmínkou pro přenos informací prostřednictvím vlnění?

Ano! Ne!

Prázdný prostor nevede zvuk

Co si myslíte, že uslyšíte ve vesmírném vakuu? Odpověď je vcelku jednoduchá. Neuslyšíte vůbec nic. Zvuk se totiž ve vakuu, tedy prostředí, kde se nenacházejí téměř žádné částice, šířit nemůže. Tento princip si můžete vyzkoušet na našem exponátu. Jmenuje se příznačně: Prázdný prostor nevede zvuk.

Základ exponátu tvoří vývěva, která se nachází v první části exponátu. Ta vysává vzduch z druhé části, kde se nachází zvonek a větráček s větrníkem. Čím více vzduchu vývěva vysaje, tím nižší bude tlak uvnitř exponátu. Zvonek postupně přestane být slyšet a větrák již nedokáže roztočit větrník, protože v druhé části exponátu již nebude dostatek částic. Pokud se vzduch vrátí zpět do druhé části exponátu, celý proces se obrátí a zvonek uslyšíme najednou jasněji. Větráček se jako zázrakem opět roztočí. Pokud je totiž prostor plný částic, vede zvuk.