Mezi kterými dvěma částmi elektromagnetického spektra se nachází viditelné světlo?

Ano! Ne!

Spektra

Pokud se zadíváte na duhu, uvidíte, že její barevné složení je vždy stejné. Červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová. Pokaždé v tomto pořadí. Proč tomu ale tak je? Již na počátku 18. století zjistil Isaac Newton rozkladem na optickém hranolu, že světlo je složené z barevného spektra. Podobně je tomu i v případě již zmíněné duhy.

Během deště prochází světlo každou jednotlivou kapkou vody. Světlo se skrz vodní kapky láme a rozkládá se na jednotlivé barevné složky. A proto má duha vždy stejné pořadí barev. Jak již název napovídá, viditelné světlo je viditelné lidským okem a jeho vlnová délka se nachází přibližně v rozsahu 380-750 nm. Viditelné světlo tvoří jen velmi malou část elektromagnetického spektra, kterým jsme se v celé jeho šíři zabývali v dalším z našich videí.