Pokud stisknu 5x za vteřinu libovolné písmeno na klávesnici, frekvence úhozu bude 5 Hz. Jaká bude perioda jednoho stisknutí?

Ano! Ne!

Vlnostroj

Vlnostroj je jedním z nejlepších způsobů, jak si ukázat vlnění v praxi. Můžeme zde sledovat například odraz vlnění. Pokud je vrchní příčka vlnostroje volná, ostatní příčky vlnostroje se pohybují zpět se stejnou fází. Je-li nejvyšší příčka upevněná, vlny se odráží s opačnou fází. Pokud se nově vyslaná vlna střetne s jinou vracející se vlnou, vzniká jev zvaný stojaté vlnění. Každý vykonaný pohyb (nejen u vlnostroje) má určitou periodu a frekvenci.

Perioda je nejkratší doba, za kterou dojde k opakování nějakého pohybu. Jednotkou periody je 1 sekunda. Počet opakování takového pohybového pohybu za určitou časovou jednotku nazýváme frekvence. Jednotkou frekvence je 1 hertz (Hz). Jako příklad si můžeme uvést napětí v elektrické síti. Hodnota napětí se zde mění periodicky 50x za sekundu. To znamená, že perioda změny napětí je 0,02s a frekvence napětí v elektrické síti je frekvenci 50 Hz.