Výroba sond a družic je extrémně náročná. Proč tomu tak je?

Ano! Ne!

Modely sond

Sondy a družice jsou robotickými nebo poloautomatickými přístroji, které se pohybují kosmickým prostorem za účelem vědeckého průzkumu, vojenského užití, sbírání dat, či poskytování signálu. Za družice jsou označována ta zařízení, která se pohybují po oběžné dráze nějakého tělesa. Sondy jsou vědeckými průzkumníky letícími k cílům mimo oběžnou dráhu Země.

Družice a sondy musí být vybaveny určitými systémy, aby dokázaly v kosmickém prostředí pracovat. Jsou proto většinou složeny z pohonného systému, který nejčastěji tvoří menší raketový motor pro velké změny dráhy či pozice a dále řada malých orientačních motorků na malé změny orientace. Tělo sond a družic proto tvoří většinou velká nádrž na pohonné látky. Dále je důležitou součástí energetický systém. Zařízení si musí získávat energii samostatně – nejčastěji ze slunce pomocí solárních článků, jejichž energie se ukládá do akumulátorů, které zajišťují provoz ve chvíli, kdy zařízení nemá přístup k přímému slunečnímu svitu (například když prolétá nad noční stranou Země či jiné planety). Jinými zdroji energie mohou být třeba radioizotopové termoelektrické generátory získávající energii z rozpadu radioaktivních prvků. Sondy a družice dále obsahují komunikační zařízení, antény a vědecké či komerční vybavení – od vědeckých přístrojů přes kamery až po retranslační zařízení pro poskytování signálu.