Provoz raket je drahý. Proč tomu tak je a jak by se dal zlevnit?

Ano! Ne!

Raketové nosiče

Raketový nosič či nosná raketa je dopravní prostředek poháněný raketovým motorem umožňující vynášet užitečné zařízení nebo lidskou posádku do kosmického prostoru. Rozlišujeme nosiče jednostupňové a vícestupňové. Rakety se dále rozlišují dle druhu použitého paliva na rakety s motory na kapalné a pevné pohonné látky. Rakety na tuhé pohonné látky dokáží vyvinout velkou sílu, ale většinou nejdou regulovat a nejdou ani zastavit. Používají se proto jako přídavné motory, které pomáhají raketám při startu. Motory na kapalné pohonné látky se vyznačují větší mírou škálovatelnosti výkonu a možností restartu. Nevýhodou je komplikovaný a technologicky náročný raketový motor.

Rakety vznikly původně jako kinetické zbraně, později jako nosiče výbušnin s dalekým doletem. První velké rakety na kapalné pohonné látky byly rakety V2 vyvinuté v nacistickém Německu během druhé světové války. Po válce došlo k ukořistění těchto raket spojenci a Sovětským svazem. U obou mocností pak byly využity pro vývoj jejich vlastních raketových rodin. Aktuálně se používají rakety spalující jak letecký petrolej neboli kerosin, tak třeba i kapalný vodík, anebo nejnověji kapalný metan a další směsi.