Ve vesmíru je takřka dokonalé vakuum, tedy tam schází tlak. Naše tělo je, ale zvyklé na tlak atmosféry. Co by se stalo, pokud by astronaut vyšel do kosmického prostoru bez skafandru vzhledem k absenci tlaku?

Ano! Ne!

Skafandr

Skafandr je komplexní oblek, který obsahuje řadu zařízení umožňující pobyt a práci v kosmickém prostředí. Skafandr chrání člověka před nízkým tlakem, extrémními teplotami a částečně i před kosmickým zářením.

Skafandry se dělí na několik typů. První je k užití uvnitř kosmických lodí, což jsou většinou jednodušší přetlakové obleky, které jsou napojené na systémy podpory života samotné lodě a slouží pouze jako ochrana v případě nečekaného úniku tlaku z lodi. Druhý typ skafandrů jsou ty pro externí užití na kosmické stanici. Tyto skafandry jsou tvořeny vnitřním teplotním oblekem, který se stará o odvod tepla od lidského těla a pak samotným oblekem, který je tvořen pohyblivými klouby a mnoha vrstvami látek, které zaručují odolnost proti nízkému tlaku, tepelnému i radiačnímu záření. Externí skafandry mají také batoh, ve kterém je ukryto zařízení pro filtraci oxidu uhličitého, zásoby kyslíku a vody, baterie a další pomocné systémy.

Specifickým typem skafandrů jsou ty pro užití na kosmických tělesech. Tyto obleky se nazývají expediční a ikonicky byly použity například v programu Apollo. Nověji se s nimi setkáme například při misích Artemis. Vybavením jsou podobné skafandrům externím se zvýšenou odolností proti opotřebení.