Účinnost paliv je ovlivněna energií, která se uvolňuje při jejich spalování. Tato vlastnost paliv se nazývá:

Ano! Ne!

Vodíková raketa

Princip raketového motoru je založen na zákonu akce a reakce. Jestliže je jedno těleso uvedeno do pohybu silou jedním směrem, působí na druhé těleso stejně veliká síla opačného směru a uvádí ho rovněž do pohybu. K funkci raketového motoru je potřeba palivo a okysličovadlo. Obě složky raketového paliva jsou pak čerpány turbočerpadly z izolovaných nádrží do spalovací komory. Ve spalovací komoře dojde ke kontinuální explozi, jejíž energie se skrz hrdlo uvolňuje směrem, který určuje tvar a délka trysky. Trysky se dají naklánět a tím může raketa případně měnit směr.

Jako jedna z nejlepších kombinací se jeví tekutý vodík ve formě paliva a tekutý kyslík sloužící jako okysličovadlo. Vodíková raketa se vyznačuje velmi levným palivem, v podstatě slouží jako palivo voda rozložená na vodík a kyslík. Vodíkové rakety však vyžadují větší nádrže kvůli hustotě vodíku.

Mezi další palivové směsi, které se používají u raket, patří letecký petrolej – kerosin v kombinaci s tekutým kyslíkem. Dále se používá v současnosti oblíbený tekutý metan a kyslík. V minulosti a u současných čínských rodin raket se pak používají různé většinou značně toxické palivové směsi. Krom dvousložkových raketových paliv se pro specifické aplikace používají i paliva jednosložková, například hydrazin, který je nejčastěji užíván pro korekční motorky družic a kosmických lodí.