Zaměříme-li se na inženýrskou praxi, setkáme se i s jedním z nejstarších oborů fyziky – mechanikou. Právě mechanika byla vždy úzce spojena s technickými aplikacemi jako např. různé mechanické stroje atd.

Mechanika nám umožňuje studovat a pochopit jevy a rozvíjet znalosti v oblasti pohybu těles, jejich přemisťování v prostoru a čase apod. Vysvětluje praktické využití ve vztahu k hybnosti, pevnosti a stabilitě těles. Rozpoznání principů mechaniky má vliv na využití v praxi, kdy dovedností může být například schopnost sestavení a rozpohybování mechanismů nebo vyvažování dle těžiště. K prvním využitím těchto principů docházelo již velmi dávno a vznikaly tak jednoduché nástroje usnadňující každodenní život nebo poskytovaly třeba výhodu v boji. Postupem času vznikaly mnohem složitější mechanismy usnadňující práci ve stavitelství, dopravě a výrobě.

Mechanika najde své uplatnění i v novodobé historii. Právě na základě poznatků tohoto významného oboru lze dosáhnout optimálních řešení v inženýrství, ať už se jedná o správnou konstrukci staveb, využití změn energie a síly v praxi nebo další aplikace přispívající k celkovému řešení problémů a wellbeingu.