Při aditivním míchání barev smícháním všech 3 základních barev plné hodnotě vzniká barva…

Ano! Ne!

Barevné stíny

Barvy jsou všude kolem nás a zpestřují nám vidění okolního světa. Ale jak to s nimi doopravdy je a proč barvy vnímáme? Ve skutečnosti nejsou vlastnostmi objektů, ale pouhým výplodem našeho mozku.  To jakou barvu vidíme, ovlivňuje řada věcí a to okolní prostředí, samotný objekt, barva světla, tma, anebo také i únava našeho oka.

Barvy mícháme dvojím způsobem: aditivně nebo subtraktivně. My se zaměříme na aditivní míchání, kdy se k jedné barvě připojuje barva druhá a výsledné spektrum je tak bohatší. Jde o model vyřazovaného světla a pracuje se třemi základními barvami RED-GREEN-BLUE, ze kterých následným mícháním vznikají barvy ostatní. Na tomto principu tvoří barvy například váš monitor nebo smartphone.

Pomocí aditivního míchání barev se vytváří i barevný vjem v našem oku. To obsahuj dva různé druhy buněk, které se nazývají čípky a tyčinky. Díky čípkům, které obsahují fotopigmenty, je pak člověk schopný vnímat a zachycovat barvy. Lidé obvykle mají 3 druhy fotopigmenu, které jsou citlivé na již zmíněné tři základní barvy – jedny fotopigmenty jsou citlivé na červenou, druhé na modrou a třetí zase na zelenou barvu, kterou naše oko vnímá nejvíce. Oko je pak schopné si ostatní barvy, z těchto tří základních, dále míchat. Čípků je v oku 6,5 miliónu.

Při snížení intenzity světla pak ale namísto čípků začínají fungovat tyčinky, kterých je v oku sice 125 miliónu, ale vnímají jen černobílý obraz.