Zrak je nejdůležitějším smyslem člověka protože díky němu vnímáme asi 80 % všech informací. Umožňuje nám vnímat barvy, tvary, vzdálenosti a podílí se i na orientaci v prostoru.  Pomocí tohoto smyslu poznáváme svět kolem sebe. Nezbytným předpokladem pro zrakové vnímání je světlo, jehož paprsky se v prostředí kolem nás rozptylují, lámou, odrážejí a pak dopadají do lidského oka, aby mohly být nakonec přeměněny na informaci – obraz vnějšího světa.

Viditelné světlo je však pouze malou částí elektromagnetického spektra. Jeho ostatní složky, byť pro člověka neviditelné, na nás vytrvale působí a ovlivňují nejen nás, ale také náš svět.

A právě světlem a dalšími zákonitostmi, jako je vzájemné působení světla a látky nebo jeho šířením v různých prostředích, se zabývá jeden z nejstarších oborů fyziky – optika. Aniž bychom si to uvědomovali, s touto poměrně složitou vědou přicházíme do kontaktu téměř denně. Ukrývá se v jednoduchých a praktických věcech v našem životě, které nám leckdy mohou žití velmi usnadnit. Zároveň nám optika dokáže zodpovědět otázky jako třeba Proč je nebe modré, jak vzniká duha nebo třeba jak lze pozorovat věci tak malé a vzdálené, že je pouhým okem nelze spatřit?