Ponoříme-li lupu do oleje, který má shodný, či velmi podobný index lomu jako sklo, ze kterého je lupa vyrobena, pak lupa

Ano! Ne!

Mizející sklo

Světlo se v různých prostředích šíří různou rychlostí. Jak rychle se světlo v daném prostředí šíří vyjadřuje index lomu. Prochází-li světlo  mezi dvěma prostředími s odlišným indexem lomu, dochází na rozhraní těchto prostředí k lomu nebo odrazu světla.

Pozorovatel stojící na souši tak může například vidět deformovaný obraz objektu ponořeného ve vodě.

Jsou-li indexy lomu dvou prostředí shodné, nedochází na rozhraní těchto prostředí k lomu ani odrazu a světlo se chová, jako by se pohybovalo skrze jedno stejnorodé prostředí. Pozorovatel tak například není schopen zpozorovat skleněnou tyčinku vloženou do nádoby s olejem. Je pro něj prakticky neviditelná.