Aby bylo možné spatřit úplné zatmění Slunce, musí pozorovatel na Zemi stát

Ano! Ne!

Důmyslné stíny

Stín je příčinou jednoho z nejzajímavějších fenoménů, který může člověk ve svém životě zažít. Zatmění Slunce a Měsíce.

K zatmění dochází, jsou-li všechna 3 tělesa, tedy Země, Slunce i Měsíc, v jedné přímce. Zatmění Slunce i Měsíce mohou mít různou podobu a jsou vždy pozorovatelná pouze po krátký čas na omezeném území.

K zatmění Měsíce dochází, je-li Měsíc v úplňku. Rozeznáváme polostínové, částečné a úplné zatmění Měsíce.

Ve všech případech zatmění Měsíce je však Měsíc stále viditelný a to i při zatmění úplném. Při úplném zatmění Měsíce dochází totiž ke změně jeho zbarvení a Měsíc tak může získat cihlově oranžový až rudý nádech. K tomuto jevu dochází díku ohybu Slunečních paprsků v atmosféře Země, které následně ozáří Měsíc. Díky Rayleighovu rozptylu je navíc barva těchto paprsků červená, neboť modrá barva je rozptýlena v atmosféře Země.