Vyber, v jaké z nabízených možností se uplatňuje Bernoulliho zákon:

Ano! Ne!

Bernoulliho levitátor

Podle Bernoulliho teorie platí, že celková energie malého množství nestlačitelné kapaliny nebo proudícího plynu zůstává konstantní, tedy neměnná.

Tato Bernoulliho rovnice definuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny ve vodorovné trubici.

Pro plyny, protože změnou tlaku se mění i jejich hustota, je rovnice složitější. Ale i pro proudící plyny platí, že v užších průřezech trubice vzrůstá jejich rychlost a klesá tlak. Zúžením průřezu je možné dosáhnout takového zvýšení velikosti rychlosti proudící tekutiny, že její tlak klesne v zúženém místě potrubí pod hodnotou atmosférického tlaku a objeví se podtlak, dojde tedy k nasávání vzduchu.

Tomuto ději říkáme hydrodynamický paradox, tento název je historický, protože z fyzikálního hlediska na tomto jevu není nic paradoxního, ale je v plném souladu s fyzikálními zákony. Na tomto principu fungují zahradní hadice, natírací stříkací pistole, injekční stříkačky, fontány. Například i mechanické rozprašovače v karburátorech spalovacích motorů pracují na Bernoulliho principu.

 

Injekční stříkačka se skládá ze dvou válců o různém průměru. Při stlačení pístu dochází k tomu, že tekutina uvnitř válce o větším objemu a průřezu se tlačí ven do užšího válce. Při pomalém stlačování pístu stříkačky ve větší části se tekutina pomalu pohybuje k výpusti, kde se právě díky Bernoulliho zákonu zrychlí tok tekutiny a stříkačka tekutinu stříká ven.

Víme, že bez Bernoulliho zákonu by vlastně ani letadla nemohla létat. Nosnými plochami letadla jsou především jeho křídla. Jejich profil, tedy tvar křídla v průřezu, má proudnicový tvar. Není však souměrný, vrchní strana je více vyklenuta, spodní je plošší. Tvar křídla i jeho nastavení způsobují, že při pohybu letadla obtéká vzduch horní stranu profilu křídla větší rychlostí než spodní stranu křídla.

Obrázek ukazuje, že nad křídlem dochází ke zhuštění proudění a pod křídlem k jeho zředění. To má za následek, že tlak na horní straně profilu křídla je menší než na straně spodní. Na křídlo působí vztlaková síla, která směřuje svisle vzhůru. A díky tomu mohou letadla létat.