Ovoce a zelenina se k nám často dostaly z velmi vzdálených míst. Která z následujících surovin pochází z Jižní Ameriky?

Ano! Ne!

 

Co kde roste?

K cílenému pěstování ovoce a zeleniny začalo poprvé docházet před více než 10 tisíci lety. Původní divoké rostliny, ze kterých dnes známé ovoce či zelenina pochází, mají s těmi současnými jen málo společného. V průběhu času docházelo k výběru plodin, které měly menší semena a byly chutnější. Některé druhy byly pěstovány na více místech současně. Do genetického fondu jiných druhů zase často přispěly i jiné plodiny.

Ovoce a zelenina jsou každodenní součástí naší stravy. Už jen samotná definice toho co spadá mezi ovoce a zeleninu je ovšem velmi složitá. Výběr potravin, který dnes máme k dispozici je obrovský a často ani nevíme, odkud konkrétní potraviny pochází. Právě na to se zaměříme v dnešním díle.