Různé varné plochy mají odlišnou energetickou účinnost. Která z následujících varných ploch je energeticky nejúspornější?:

Ano! Ne!

Ohniště 21. století

Ohniště mělo historicky důležitý význam. A to nejen z hlediska přípravy jídla. Ohniště bylo zdrojem světla, které současně pomáhalo lidem odhánět predátory. Kromě toho mělo i velký společenský a kulturní význam. Lidé se každý večer posadili k ohni, vyprávěli si příběhy, zpívali, tančili a předávali si zkušenosti.

Dnes se nebudeme bavit o posezení u ohniště, kde lidé v současnosti připravují jídlo jen zřídkakdy. Zaměříme na různé druhy sporáků a varných desek, které jsou dnes běžnou součástí téměř každé domácnosti.