Komiks Jak uživit 15 miliard lidí? je koncipován do pěti obsahových částí. Každá část odkazuje k jednomu z rozšiřujících edukačních videí. Tato videa vysvětlují zmíněná témata, která jsou v komiksu popsaná. Během programu je možné videa pustit a tím pomoci žáků odpovědět na položené otázky. Cílem je rozproudit diskuzi na dané téma. V kurzívě naleznete doplňkové otázky, které mohou rozšířit debatu s dětmi.