Nanotechnologie, nanočástice nebo nanomateriály. S těmito pojmy, se kterými se v dnešní době často setkáváme, aniž bychom měli velké povědomí o tom, co vlastně znamenají. Co je to nanosvět a nanočástice a co o nich vlastně víme? Nanotechnologie jsou oborem, který se zabývá tvorbou a využitím technologií v měřítku nanometrů, tedy velmi malých systémů, které mají specifické vlastnosti.

1 nanometr má velikost pouhé jedné miliardtiny metru a mezi nanotechnologie spadá vše o velikosti 1-100 nanometrů. Jedná se o svět, který pouhým okem pozorovat nemůžeme. Přesto s ním ale často pracujeme v různorodých oborech. Kde a jak můžeme nanotechnologie využít?

Zajímavým oborem je například nanoelektronika. Mobilní telefony, počítače nebo flash disky tvoří elektronické obvody, tranzistory a čipy o velikosti jen několika nanometrů. Další oblastí, kde se nanotechnologie využívají, jsou nanomateriály. Sem patří například speciální textilní oděvy nebo izolační materiály. Ve zdravotnictví lze nanotechnologie využít například při regeneraci tkání nebo tvorbě umělých orgánů.

V této sérii videí si představíme podrobněji nanotechnologie, nanočástice a nanomateriály, které jsou již dnes součástí našeho světa.