Částice, tedy atomy a molekuly se pohybují různou rychlostí při různých teplotách. Při jaké teplotě by pohyb částic ustal?

Ano! Ne!

Brownův pohyb - model

Brownův pohyb je pojmenovaný po britském botanikovi Robertu Brownovi. Je tak trochu paradoxní, že do historie se nezapsal nejvíce ve svém hlavním oboru, ale právě díky fyzikálnímu jevu, který je po něm pojmenovaný a který jako první pozoroval.

Brown sledoval pohyb pylových zrnek ve vodě. Ta se náhodně pohybovala tím rychleji, čím byla menší. Brown tyto částice nejdříve považoval za živá. Když ale tento jev zopakoval s částečkami barviva, dospěl ke stejnému výsledku. Trvalo téměř dalších sto let, než se tento jev podařilo plně objasnit. Za tím nezávisle stálo hned několik vědců, mezi které patřil i Albert Einstein.