Každé skupenství má specifické vlastnosti. Které z následujících skupenství má nejjednodušší strukturu?:

Ano! Ne!

Tři skupenství

Většina jevů na naší planetě se odehrává ve čtyřech skupenstvích. Jedná se o pevné, kapalné, plynné skupenství a plazmu. Proč se tedy tento díl nese název Tří skupenství? Nejvíce se totiž setkáváme se třemi z nich: pevným, kapalným a plynným. Jaké mají tyto tři skupenství vlastnosti?

V pevném skupenství jsou látky vázané v pevných polohách, kolem kterých kmitají a drží ze všech skupenství nejlépe svůj tvar. U kapalin jsou částice relativně blízko u sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a je přechodnou fází mezi pevnou a plyny. U plynů jsou částice od sebe ze všech skupenství nejdále. Nemají pevný tvar, ten odpovídá vždy tvaru nádoby, ve které se nachází. Více se o jednotlivých skupenstvích dozvíte v dnešním díle.