Brownův pohyb dokazuje, že atomy a molekuly existují. Jak se tyto částice v pevných látkách i v tekutinách, tedy kapalinách a plynech se pohybují?

Ano! Ne!

Brownův pohyb - mikroskop

Brownův pohyb popisuje náhodný pohyb mikroskopických částic v kapalném nebo plynném stavu. Je důkazem toho, že částice, tedy atomy a molekuly existují. Pohyb částic je rychlejší, když jsou částice menší a teplota prostředí je vyšší. Pokud naopak teplotu snížíme, pohyb částic se zpomalí. Pokud by teplota dosáhla absolutní nuly, tedy -273,15 °C, veškerý pohyb částic by se zastavil.

Atomy a molekuly nemůžeme prostým okem pozorovat. Větší částice, které můžeme sledovat vlastníma očima, například prach, se pohybují ve směru, do kterého je menší částečky postrkují. Jak pohyb těchto částic vypadá pod mikroskopem, se dozvíte v dnešním díle.