Sluneční soustava vznikla přibližně před 4,6 miliardami let z rozsáhlého plynoprachového oblaku. Je jednou z miliard soustav v naší galaxii známé pod pojmem Mléčná dráha. Naše sluneční soustava, ve které se nachází planeta Země, je tvořena 8 planetami, 5 trpasličími planetami, zhruba 200 měsíci a mnoha planetkami, kometami a dalším zbytkovým materiálem. Střed naší sluneční soustavy tvoří Slunce, které díky své obrovské hmotnosti udržuje tyto objekty na jejich oběžných drahách. Pro představu hmotnost Slunce je 330 000krát větší než hmotnost Země.

Planety ve sluneční soustavě rozdělujeme na pevné a plynné, přičemž ty pevné obíhají po bližších drahách (Merkur, Venuše, Země, Mars) a ty plynné (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) naopak po vzdálenějších. Zároveň platí i to, že vnitřní pevné planety jsou tvořeny těžšími prvky, zatímco plynné vnější jsou tvořeny prvky lehčími. Velikostně jsou však dominantní právě plynní obři.

Kromě velkých těles typu planet, jsou důležitou součástí sluneční soustavy i jednotlivé měsíce planet a ostatních těles. Měsíce mají mnohdy specifické chemické a fyzikální vlastnosti. Další tělesa jako jsou komety a planetky (asteroidy) jsou důležité pro distribuci různých látek po celé sluneční soustavě a ovlivňují vnitřní prostředí planet svými občasnými dopady na jejich povrch.

V této tematické sérii se můžete těšit na videa, která vysvětlují co je to sluneční soustava. Podíváme se však i na podmínky, které panují v atmosférách plynných obrů. Dozvíte se, jak určujeme a rozlišujeme hustotu jednotlivých planet. Abychom pochopili, jak vůbec planety a měsíce obíhají kolem Slunce, zopakujeme si Keplerovy zákony. Jak oběh těchto těles ovlivňuje život na Zemi, pochopíme za pomoci modelu znázorňujícího oběh Země kolem Slunce, který nám zároveň vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce tzv. Telurium.

Budeme se také věnovat i velmi aktuálním a vědecky zajímavým tématům, jakými jsou například černé díry. Zaměříme se na problematiku tíhy na jednotlivých planetách. Jako zajímavost si vysvětlíme i fungování slunečních hodin.

 

sluneční soustava